มูลนิธิพัฒนาไท

962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 0-2280-4085 ต่อ 3560 โทรสาร: 0-2280-6127
Email : ptfnet@nesdc.go.th หรือ sabay@nesdc.go.th